WordPress zamula po dodaniu mini SWL

Na niektórych serwerach występuje zjawisko zamulania strony po dodaniu standardowego kodu.

Aby nie zamulało nam strony należy zmodyfikować jedną linijkę kodu na końcu funkcji mini_stat dodajemy jedynkę tak jak na przykładzie poniżej.

<?php
$folder_mini_swl = 'IDENTYFIKATOR INSTALACJI/';

include($folder_mini_swl.'mini_swl.php');

mini_stat('separator_linków', $folder_mini_swl, 1, 'tag_przed_linkiem','tag_za_linkiem',1);
?>

Dodaj komentarz