Archiwa kategorii: Instrukcje instalacji

Instalacja w DotClear

Wchodzimy do pliku

inc/public/class.dc.template.php

Edytujemy go notepad++ (najlepiej)

Szukamy linijki:

$this->addValue('SysPoweredBy',array($this,'SysPoweredBy'));

Pod znalezioną dodajemy:

$this->addValue('SysMiniSwl',array($this,'SysMiniSwl'));

Następnie przed:

public function getData($________)
	{

Dodajemy: Gdzie TWÓJ_ID to Twój identyfikator instalacji.

public function SysMiniSwl($attr)
	{
		return '<?php
	$folder_mini_swl = \'TWÓJ_ID/\';

	include($folder_mini_swl.\'mini_swl.php\');

	mini_stat(\'separator_linków\', $folder_mini_swl, 1, \'tag_przed_linkiem\', \'tag_za_linkiem\',1);
?>';
	}

Następnie gdzie chcemy wyświetlić linki to wstawiamy taki wpis: (czyli w edycji plików szablony html)

{{tpl:SysMiniSwl}}

Pamiętaj oczyścić cache strony wyrzucając katalog cbtpl z katalogu cache

edycja obrazkowa zawsze łatwiej bedzie :)

lfs6y4hn ftvep3wh

 

Umieszczanie kodu w pliku .tpl (system szablonów smarty)

Aby kod się wykonywał w plikach .tpl dla systemu szablonów smarty. Proszę pamiętać o dodaniu na początku {php} i zamknąć {/php}

{php}
  // nazwa katalogu
  $folder_mini_swl = 'IDENTYFIKATOR INSTALACJI/';

  // includowanie pliki mini_swl.php z katalogou
  include($folder_mini_swl.'mini_swl.php');

  // wyświetlanie linków stałych w jednym miejscu wkleić w miejscu gdzie maja byc wyświetlane linki
  mini_stat('separator_linków', $folder_mini_swl, 1, 'tag_przed_linkiem', 'tag_za_linkiem',1);

  // wyświetlanie linków rotacyjnych w jednym miejscu wkleić w miejscu gdzie maja byc wyświetlane linki
  mini_rotate('separator_linków', $folder_mini_swl, 1, 'tag_przed_linkiem', 'tag_za_linkiem',1);
{/php}

Po wklejeniu jest biała strona – strona się nie wyświetla

Jeśli mamy takie objawy jak w tytule należy spróbować zastosować kod poniżej (jest to kod do linków stałych lecz można go spokojnie zastosować do linków rotacyjnych)

<?php
$folder_mini_swl = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/IDENTYFIKATOR INSTALACJI/';

include($folder_mini_swl.'mini_swl.php');

mini_stat('<br />', $folder_mini_swl, 1, '','',1);
?>

Proszę zwrócić uwagę że przed identyfikatorem jest także slash jeśli jego zabraknie strona nadal nie będzie się wyświetlała.

WordPress zamula po dodaniu mini SWL

Na niektórych serwerach występuje zjawisko zamulania strony po dodaniu standardowego kodu.

Aby nie zamulało nam strony należy zmodyfikować jedną linijkę kodu na końcu funkcji mini_stat dodajemy jedynkę tak jak na przykładzie poniżej.

<?php
$folder_mini_swl = 'IDENTYFIKATOR INSTALACJI/';

include($folder_mini_swl.'mini_swl.php');

mini_stat('separator_linków', $folder_mini_swl, 1, 'tag_przed_linkiem','tag_za_linkiem',1);
?>

Instalacja linki stałe na Quick Cms v3.0

Wklejamy kod do pliku default.php który znajduje się templates/themes/default.php


$folder_mini_swl = 'IDENTYFIKATOR INSTALACJI/';
 @include($folder_mini_swl.'mini_swl.php');

 $linki_miniswl = @mini_stat('<br />', $folder_mini_swl, 0, '', '');

 foreach($linki_miniswl as $linkii)
 {
     $miniswl .=$linkii.'<br />';
 }

W pliku container.tpl gdzie chcemy wyświetlić linki wstawiamy
Plik znajduję się w templates/container.tpl

$miniswl

Jak dodać rozproszone linki stałe w treści postu WordPress’a:

1. Pobierz, zainstaluj i włącz w WordPress’ie wtyczkę o nazwie Exec-PHP.

2. Będąc zalogowany jako administrator przejdź do zakładki „Użytkownicy” – „Twój profil” i zaznacz na samym dole „Disable WYSIWYG Conversion Warning” i Zaktualizuj profil.

3. Wybierz tryb edytora „Tekstowy”, a następnie w treści postu gdzie ma zostać dodany pierwszy link stały skopiuj:


<?php

$folder_mini_swl = 'ID-INSTALACJI/';

include($folder_mini_swl.'mini_swl.php');

$mini_linki = mini_stat('separator_linków', $folder_mini_swl, 0, 'tag_przed_linkiem', 'tag_za_linkiem');

echo $mini_linki[0];

?>

4. W miejscu gdzie chcesz wstawić kolejne linki wklejaj kolejne numery:

<?php echo $mini_linki[1]; ?>

 

<?php echo $mini_linki[2]; ?>

 

<?php echo $mini_linki[3]; ?>

// czwarty link i tak dalej w zależności ile linków stałych chcemy wyświetlić na stronie…

Gotowe! Linki znajdują się w różnych miejscach treści postu WordPress’a!

Opis przysłał Miłosz

Opis zmiennych

$folder_mini_swl

– unikalny kod instalacji wpisany automatycznie do kodów poniżej

include($folder_mini_swl.'mini_swl.php');

– wczytywanie kodu z pliku mini_swl.php musi być zawsze przed kodem wyświetlającym linki

mini_stat('separator_linków', $folder_mini_swl, 1, 'tag_przed_linkiem', 'tag_za_linkiem');

– wyświetlanie linków stałych

'separator_linków'

– separator jakim chcemy odzielić wyświetlane linki na przykłąd

'<br />'
$folder_mini_swl

– nie zmieniać :)

1

– instalacja standardowa linki w jednym miejscu

0

– instalacja rozproszona przykład poniżej

'tag_przed_linkiem'

– na przykład

'<li>'
'tag_za_linkiem'

– na przykład

'</li>'

aby wyświetlić linki w takiej formie

<ol>
	<ul>
	<li>Pierwszy link</li>
	<li>Drugi link</li>
	<li>Trzeci link</li>
	</ul>
</ol>

wklejamy taki kod (linki stałe):

&lt;?php
	$folder_mini_swl = '3a84a5d061fcb2f92945c3158922779a/';
	include($folder_mini_swl.'mini_swl.php');
	echo '&lt;ul&gt;';
		mini_stat('', $folder_mini_swl, 1, '&lt;li&gt;', '&lt;/li&gt;');
	echo '&lt;/ul&gt;';
?&gt;

wklejamy taki kod (linki rotacyjne):

&lt;?php
	$folder_mini_swl = '3a84a5d061fcb2f92945c3158922779a/';
	include($folder_mini_swl.'mini_swl.php');
	echo '&lt;ul&gt;';
		mini_rotate('', $folder_mini_swl, 1, '&lt;li&gt;', '&lt;/li&gt;');
	echo '&lt;/ul&gt;';
?&gt;